مرواريدی از دريای بزرگانسه‌شنبه ٢ اسفند ،۱۳۸٤

مرواريدي از درياي بزرگان، در هر شماره، گلچيني از سخنان گهربار و ارزشمند بزرگان علم و دانش و چهره هاي برجسته تاريخ را پيش روي خوانندگان آن قرار مي دهد.

مديريت وبلاگ مذكور را آقا رضا بعهده دارند. براي اين دوست عزيز، آرزوي موفقيت روزافزون داريم.

 

 

"راستی نخستين چيزی است که انسان بايد به جستجوی آن بپردازد . وسايل شناختن راستی همانقدر ساده است که سخت می نمايد . ( گاندی )

برای اينکه بتوانيد با ديگران در کمال آرامش زندگی کنيد، از آنها جز آنچه می توانند در راهتان نثار کنند چيز ديگری توقع نداشته باشيد.(برنارد)

در زندگی ثروت حقيقی مهربانی ست و بينوايی حقيقی خودخواهی.(وينه)

سخن گفتن به موقع و سکوت نمودن به موقع نشانه عقل است . ( سقراط )..."

 

مرواريدي از درياي بزرگان                  http://bozorgan1366.persianblog.ir

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()