فلسفه ی معماریجمعه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٥
(( بنام خدا ))
فلسفه ی معماری : محیطی سر شار از عشق معماری که به قول نویسنده این وبلاگ درتوصیف معماری=>معماري واپسين لحظه ي تكامل خطوط ، ظهور و انجماد ضرباهنگ هاي طنين افكنده ي درونمان است
 

در تصويرهاي خيالي اکثر ما خانه بنايي منفرد در يك فضاي گسترده است همان كلبه كه براي همه ما انسانها تصوير عام نخستين خانه است و اگر ازما بخواهند خانه خيالي خود را ترسيم كنيم ، آنرا در بستر پاك و بكر طبيعت و يگانه و متمركز به تصوير مي كشيم .
همانگونه كه در نقاشي ساده بچه ها ديده مي شود . تصويري از ساده ترين ، بي آلايش ترين و امن و در مفهوم كلمه يك پناهگاه است . روشنايي اين كلبه در تاريكي شب نشانه انتظار ، حضور انساني و تنهايي است .
اما امروزه دیگر خانه ها آن مفهوم دیرینه را ازدست داده اند و صرفاً نقش یک استراحتگاه شبانه را ایفامی کنند .
 
مدیر گروه هنر : بهاره بهرامی
نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()