ترانه مجهولیکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥

ترانه مجهول      ............................................     hodak.persianblog.ir

من عاشقانه ندارم من فقط

بیماری اسطوره پرستی ام

که اوج میگیرد بافته های

کلماتم ریزش میکند از لای انگشتانم

و کنترلش خارج میشود ازحد توانم

و آنوقت است که

بی پوشش انگار میبینم!

ترانه مجهول از جمله ی معدود وبلاگهای پرشین بلاگ هست که هیچوقت حس نمیکنی زمان

چه جور با شتاب از بین چشمهات عبور میکنه!و همچنین جزو معدود وبلاگهایی که شایسته ی

لفظ برترین هست!

دوست عزیزم هدا در آخرین نوشته اش اینجوری نقش زده:
به من سلام نکن . من از سلام ها می ترسم و خدا کت اش را روی شانه هايم می اندازد . لرز کرده بودم . توی سرگيجه ها نورها چشم ها را می زنند و خدا خودش را خاموش کرد آنقدر تاريک شد که تاريکی هايم را با تاريکی هايش اشتباه می گرفتم . بعد آرام آرام ديدم که قدم برميدارم و کسی دستم را نگرفته است . صبح که می شد صدای موج می آمد و تا هميشه ادامه داشت....


با آروزی موفقیت روز افزون برای دوست خوبم.

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()