سپید ، سیاه ، خاکسترییکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥

سپید ، سیاه ، خاکستری : عنوان وبلاگ برگزیده ی این هفته در بخش ادبی هست ...

توضیح بیشتر در این باره رو ترجیحا به خودتون می سپرم تا خودتون خواننده این وبلاگ باشید .
چیز جالب توجه در این وبلاگ نوشته های گاه بلند و گاه کوتاهی هست که آدم رو وادار به فکر کردن و غرق شدن در تصویر ترسیم شده ی این دوست خوب می کنه .

در زیر گوشه ای از یکی از نوشته های این دوست عزیز را با هم میخوانیم :
زینب صاحب این وبلاگ اینجوری در آخرین پست وبلاگش نقش زده :

« پس از سکوت .........................
این بار تو پر از شوق سرودنم  - بودنم - کرده ای
باید پس ار کشف هستی از زاویه ای دیگر که سخت دور و ناشناس بود دوباره سلام ...
زنانگی مکشوف ........................... جاودانگی
. »

سپید ، سیاه ، خاکستری               introspection.persianblog.ir

با آرزوی موفقیت برای این دوست عزیزمان .

مدیر گروه ادبی : شینا

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()