شاسوساپنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥

shasusa

کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام ...

اوج خودم را گم کرده ام..

میترسم از لحظه بعد و ازین پنجره ای که به روی احساسم گشوده شد .

شاسوسا شبیه تاریک من!

به آفتاب آلوده ام...

تاریکم کن.

تاریک تاریک...

شب اندامت را در من ریز ...

کنار مشتی خاک در دور دست خودم تنها نشسته ام .

برگ ها روی احساسم می لغزند ...

پاييز يعني وقتي موقع مرگ درخت ها برسه

 نه ابر و نه سایه ...  نه آفتاب و نور

 نه بارون

و نه هواي تازه

                             نمیتونه مانع بشه 

                                                                 پاییز یعنی باور کنیم که مرگ قشنگه

http://shasusa.persianblog.ir      شاسوسا                                    

با آرزوی موفقیت برای مارال عزیز

( pinKy )مدیر گروه آزاد مریم  

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()