عشق به خدا شاهراهی به کمالپنجشنبه ۱۸ آبان ،۱۳۸٥

اولين بار كه از ته دل اين جمله را گفتم ضرورتش براي من روشن شده بود :

بار خداوندا لحظه اي ما را تنها مگذار

  هدايت را و مراقبت را از سوي او مي توان ديد .

 

حالا خودموني تر ... حيفه كه آگاهانه زير سايش نباشيم ...  يعني خودمون بخوايم و

 

خودمون بدونيم .

يعني ايمان داشته باشيم ...

يادمه بعدش گفتم:

 

 خدايا دلامونو با نور ايمان روشن كن.

راستي يه مثال خيلي جالب :

 

خدا نور آسمانها و زمين است داستان نورش به مشكاتي ماند كه در آن روشن چراغي باشد  و آن چراغ در ميان شيشه اي كه تلالو  آن گويي ستاره ايست درخشان و روشن از درخت مبارك زيتون با آنكه شرقي و غربي نيست شرق و غرب جهان بدان فروزان است و بي آنكه آتشي زيت آن را بر افروزد خود به خود جهاني را روشني بخشد كه پرتو آن نور حقيقت بر روي نور معرفت قرار گرفته  و او هركه را خواهد به نور خود هدايت كند و اين مثل ها را خدا براي مردم هوشمند مي زند و خدا به همه امور داناست.

  ( نور 35 .. ترجمه :استاد مهدي الهي قمشه اي )

   توجه : اگه عربي آيه رو هم بخونيد خالي از لطف نيست.

 

حركت به طرف ايمان دلا مونو روشن ميكنه

:

عشق به خدا شاهراهی به کمال   http://open.persianblog.ir

با آرزوی موفقیت برای بهنام عزیز

( pinKy )مدیر گروه آزاد مریم  

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()