كوير هميشه سبزدوشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٥

هیسسسسسسسسس... بی صدا و آرام وارد شو ...

مداد آبی ام را آرام و آهسته بر تن ِ کاغذ می کشم که من ِ سرد وجودم بیدار نشود .

جالب نیست؟ برای فرار از آنچه نیستم تن به این همه دلتنگی بدهم و آخر....

آخر چه؟ چه بگویم که خود هم نمی دانم ...

امروز این وبلاگ رو به طور اتفاقی رو کامپیوتری که کار میکردم دیدم . متونی زیبا و دلنشین ...

بعضی از یادداشت ها با یک عکس همراه بود که گویای متن بود . بعضی دیگر هنر ادبی نویسنده بیانگر همه چیز بود :

چقدر دلم برای خودم تنگ شده بود ...

آبی ِ چشمانت مرا دلتنگ آبی ِ آسمان دلم کرده بود ،

آبی ِ واژه هایی که بیان بودنم بودند... .

باور میکنی حتی فکر هراس آلود ِ بودن در این لحظه چه شادم می کرد؟

کویر همیشه سبز                       HatHat.PersianBlog.Com

با آرزوی موفقیت برای آبجی کوچک کویر و ادامه فعالیت وبلاگ توسط او

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()