پسر خدایکشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٤

مهرداد، ياد مي آورد اويي را كه از ياد برده ايم حضورش را در كنارمان. و آنچنان ياد مي كند خدا را كه اشكي از سر شوق خواهي ريخت چون او، كه بي شك قلم و نثر زيبايش چونان كه مي خواند خدا را اينگونه:

 

"بيا تا با هم دلمان را به خنجر محبت بشكافيم و خداي را از ملكوت اعلي به جلوس بر سينه سودا زده مان دعوت كنيم. و به تمنا بنشينيم که اسرافيل رافراخواند تا در صورش بدمد ؛و همه امدگان و نامدگان و رفتگان را به گرد ما جمع کند؛ وملائک را بخواند که بار ديگر سر به سجود فروبرند واينبار التماس کنيم که مشيتش را بر ان دارد که ابليس هم سر از سجود بر ندارد..."

 

و زين روست كه وبلاگش را نام مي نهد پسر خدا.

صميمانه زينجا از نثر بي قيد و تكلفش و ذوق هنري اش تشكر مي كنيم.

پسر خدا                    http://godboygod.persianblog.ir   

با تشکر از ميرعلی

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()