کتابدار پارسیپنجشنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٤

كتابدار پارسي، مجموعه ای است بسيار مفيد با قالبي زيبا در زمينه علوم كتابداري و اطلاع رساني.

آموزش كتابداري در ايران، مفاهيم اساسي كتابداري و اطلاع رساني، بازآفريني اطلاعات، كتابخانه گوگل و دهها مطالب مفيد و خواندني ديگر، در اين وبلاگ به چشم مي خورد.

جناب آقاي عليرضا نوروزي، مديريت وبلاگ مذكور را بعهده دارند. براي اين دوست عزيز، آرزوي موفقيت روزافزون داريم.

 

 

نج قانون علم کتابداری موسوم به قوانين رانگاناتان در سال (۱۹۳۱) توسط  رانگاناتان دانشمند هندی ارائه شدند که اصول بنيادی علوم کتابداری و اطلاع رسانی را تشکيل مي دهند. 

The Five Laws of Library Science:

1. Books are for use.

2. Every reader his book.

3. Every book his reader.

4. Save the time of the reader.

5. The library is a growing organism.

..."

 

 

 كتابدار پارسی            http://www.nouruzi.persianblog.com      

 

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()