شب نقره اییکشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٤

مجيد، آنگونه مي نگارد كه شب را نقره اي بنگري و تو را سحر مي كند با كلماتي طلايي، تا نقره اي بنگري...هميشه گزيده و مختصر، چون سپيده اي بعد از شب.

 

آنگونه كه مي گويد:

 

"من به يک هراس نقره ای هميشه

  طرحهای ساده و سايه های باران خورده ام را بی دليل بر باد داده ام

  بعد از اين ديگر نه به خواب قاصدکی تعبير خواهم شد

  و نه به اعتبار چند خيال رنگ و رو رفته

  سوار سفيد پوش قصه های ناگهان کسی خواهم شد

  من به آخرين سطر نانوشته هايم می انديشم

  به جايی که اين همه واژه با يک نقطه عاقبت غروب می کند...."

 

صميمانه از او و همت والايش تشکر می کنيم.

 

شب نقره ای           http://www.shabe-noghreie.persianblog.ir

با تشکر از ميرعلی

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()