سبک جديدی از زندگیپنجشنبه ۱۸ اسفند ،۱۳۸٤

سبك جديدي از زندگي، مروري دارد بر كتاب سبك جديدي از زندگي اثر دكتر سيد علي اكبر هاشمي(ايليا سوشيانت)، كه بصورت روزانه پيش روي خوانندگان آن قرار مي گيرد.

جناب آقاي محمد رهگذر، مديريت وبلاگ مذكور را بعهده دارند. براي اين دوست عزيز، آرزوي موفقيت روزافزون داريم.

 

 

"توصيه نهم: با حس خوشبختي زندگي كنيد.

 

1- با انديشه خوشبختي، قدرت بينايي، شنوايي، بويايي و چشا ييتان بهتر مي شود و حافظه تقويت مي گردد.

2- نمي گوييم احتمال نگون بختي نيست اما مي توانيم به كمك انديشه و با گرفتن يك تصميم ساده به خوشبختي برسيم و در بخش اعظم زندگي عليرغم همه حوادث جزيي دقائقي كه حالا ميان ما و خوشبختي فاصله انداخته، شاد وشاد كام زندگي كنيم.

3- يكي از علل رايج احساس خوشبخت نبودن اين است كه در امروز زندگي نمي كنند فقط روي آينده سرمايه گذاري كرده به اميد زندگي نشسته اند و براي رسيدن به خوشبختي چشم به آينده دوخته اند...."

سبك جديدي از زندگی       http://eilia37.persianblog.ir

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()