الويس در قلبها زنده استجمعه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٤

الويس در قلبها زنده است، وبلاگی است بسيار فعال، زيبا، و پويا درباره سلطان هميشگی آواز جهان الويس پريسلی. در اين وبلاگ همه چيز را در مورد اين هنرمند خواننده می توانيد پيدا کنيد از زندگينامه و خاطرات و عکس های متنوع الويس گرفته تا آواز فيلمها و اشعار ترانه ها و نظر سنجی ها و رکوردهايش و البته در هر پست مسابقه ای ويژه در مورد الويس در اين وبلاگ برگزار می شود و هدايايی به برندگان تعلق می گيرد.

مديريت وبلاگ مورد نظر را ژيلا خانم، دانشجوي رشته موسيقي، بعهده دارند. با آرزوي موفقيت روزافزون براي ايشان.

"مادر، اين فرشته آسمانی يکی از نعمتهای بزرگ خداوندی است. از نمونه های بارز عشق مادر و فرزند عشق الويس و مادرش بود . مادر الويس اين بانوی پاکدامن نيم بيشتری از عمر خود را در فقر مطلق زندگی کرد.با اين وجود هيچگاه ايمان خود را از دست نداد .او بسيار مذهبی بود و پسر کوچکش الويس را نيز اينگونه پرورش ميداد.الويس مهربانی بخشش ايمان احترام به بزرگتر و سخاوت خود را مديون مادرش است . الويس بسيار به مادر خود احترام ميگذاشت .به طوری که هر گاه ميخواست تصميمی در زندگی بگيرد ابتدا با مادر مشورت ميکرد و بسيار او را دوست ميداشت.......مادر الويس در طول روز بيش از 14 ساعت کار ميکرد که واقعا طاقت فرسا بود. او هيچگاه طعم خوشبختی را نچشيد تا اینکه در سالهای آخر عمرش محبوبيت و شهرت پسرش – الويس - او را به آرزوی ديرينش رساند.اما هميشه از اين بيم داشت که مبادا ثروت و شهرت , پسرش را به فساد بکشد ! و مدام به الويس گوشزد ميکرد که او همان پسرکوچک , پاک , مهربان و با ايمان است"

الويس در قلبها زنده است      http://www.elvislives.persianblog.ir 

با تشکر از محسن نظارت

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()