برای هيچکسیکشنبه ٦ فروردین ،۱۳۸٥

الناز، با جمله روان شعری را شروع می کند و به قول خودش برای هيچکس

اما باور کنيد برای هيچکس شعر گفتن سخت است.

اما او برای هيچکس شعر می گويد:

 

"...کاشکی می شد فاصله ها نبود ميون دست ما

بغض ترانه می شکنه ساکت و سرد و بی صدا "

با آرزوی موفقيت روزافزون برای اين دوست عزيز

 

برای هيچکس    http://barayehichkas.persianblog.ir

با تشكر از ميرعلي

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()