و عصر اينترنتدوشنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٥

((  بنام خدا  ))

و عصر اینترنت ، امــروزه وبـلاگ هـای بسيـاری در زمـيـنـه کامپيوتر و نرم افـزار فعاليت می کننـد

و يـکــی از تـازه تـاسيـس هـای ايـن زمينه وبلاگ انتخابی اين هفته ماست که به طـور کامل به

بررسـی نرم افزارهـا و گـذاشـتن لينـک آنهـا برای استفاده کاربران پرداخته است و ما بـا تقدير از

اين دوست اميدواريم که اين راه را ادامه دهد تا باعث بالا رفتن بار فنی کاربران اين وبلاگ گردد . 

 

     اين هم لينک اين وبلاگ :    و عصر اينترنت      http://b2hargez.persianblog.ir

 

با تشکر از دوست خوبم تايماز

 

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()