فصل مایکشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٥

(( بنام خدا ))

فصل ما : به سادگي وبلاگش شعر مي گويد
شعري که تو را در حس سراينده اش غرق مي کند
به سادگي
و اين سادگي نشان دهندهء اين است که ما هيچکدام
فصلي براي خويش نداريم
و اين است فصل ما
که شهيب زادگان اينگونه می نگاردش :
کاغذ قلم...وحس عجيبی به نام عشق

آغازماجرای من وشعرگفتن است

در اينجا صميمانه از قلم روان و حس اديبانه اش قدرداني مي کنيم
و برايش روزهايي شاداب تر از قبل ارزومنديم


فصل ما              http://faslema.persianblog.ir  

 

مدير گروه ادبی : ميرعلی

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()