اسماعيل کيوانیشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٥

(( بنام خدا ))

اسماعيل کيوانی در وبلاگ خود از هر چيزی با شما سخن ميگويد ...

تو خود ميداني

ولي باز ميگويم و گوش كن

.عمري در حسرت لحظه اي زندگي بودم

لحظه اي عشق ، لحظه اي محبت ، لحظه اي اميد

و سوختم و .......

 

با آرزوی موفقيت برای اين دوست عزيز در زير لينک اين وبلاگ رو می بينيد .

           اسماعيل کيوانی           http://www.esmailkiyane.persianblog.ir

 

معرفی وبلاگ امروز از : حامد احسانبخش 

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()