يادداشت هاي دم دستیکشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٥

يادداشت هاي دم دست  : هر روز به هر نحوي و با جملاتي نچندان بلند و از سر ذوق و هنر

گوشه اي و يا تمام ذهن يک عاشق منطقي را نشان ميدهد

هر روز شما با دغدغهء ذهن نويسنده در جملاتي وزين اشنا مي شويد

نوع نگارش

و

نوع چيدمان جملات

استفاده از بزرگ و کوچکي بعضي جملات نسبت به بعضي ديگر

از شاخصه هاي اثر گزاري متون يک عاشق منطقيست

با هم گوشه اي از نوشته هايش را مي خوانيم

"جاي تو راحت است، در آسمان، من اما، يكي ام از هزار ساقه‌ي اين گندمزارم، گاهي خسته و گاهي بي قرارم، من چون تو، يكي دارم، تو داري مثل من بي پايان، چه در خاك گندم، چه ستاره در آسمان،... تو خورشيدي، هزار پرتو داري كه يكي به من مي رسد، من گندمم، ده دانه دارم، همه اش براي تو ..."

اينجا از نثر روان و بي الايشش و همت والايش در نويسندگي و اينکه يک عاشق منطقيست تشکر مي کنيم

http://behroozh.persianblog.ir     یادداشت های دم دست

مدیر گروه ادبی : میر علی

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()