ياد يارانیکشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٤

رهپو، در راستای فرهنگ جهاد و مقاومت و نيز حفظ ارزش های دفاع مقدس می کوشد و اينگونه نام می گذارد وبلاگ وزينش را : ياد ياران.  اما هميشه راه شهادت را در مهدويت می جويد که خود الگوييست برای ديگر اديبان جامعه.

و اينگونه می داند زندگی را
"خدايا! زندگی يعنی شلمچه
گذر از فاو و مهران و حلبچه..."

اميدواريم چون او رهپوی مقاومت و فرهنگ جهاد باشيم. برای اين دوست عزيزمون، آرزوی موفقيت روزافزون داريم.

ياد ياران                      http://rahpoo24.persianblog.ir

با تشکر از ميرعلی

نوشته شده توسط محمد عرب احمدی  | لینک ثابت  |  پيام هاي ديگران ()